Lider Nauk Farmaceutycznych po raz czwarty!

Startuje IV edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną przez magistrów farmacji na Wydziałach Farmaceutycznych w latach kalendarzowych 2015 i 2016. Celem Konkursu jest popularyzacja doktoratów zawierających elementy aplikacyjności, a więc rokujących, że po pozytywnym przejściu koniecznych badań, można je będzie wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania. Stąd credo Konkursu – Stawiam na naukę.

Wzorem lat ubiegłych, Wydziały Farmaceutyczne Uniwersytetów Medycznych będą mogły nominować do Konkursu maksymalnie dwie prace doktorskie. Terminem nadsyłania prac jest 3 lutego 2017 r. Zgłoszone aplikacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. Janusza Pluty, prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Uroczyste rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu nastąpi podczas XVI Dnia Polskiej Farmacji, w maju 2017 r.
Relacje z przebiegu Konkursu zamieszczane są na łamach Gazety Farmaceutycznej. Zapraszamy również na www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

III edycja za nami

 Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych, organizowany przez Gazetę Farmaceutyczną przy wsparciu firmy Gedeon Richter oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, to projekt wychodzący naprzeciw potrzebom polskiej farmacji. Idee stojące za konkursem można ująć w dwóch słowach: innowacja i aplikacyjność. Innowacja na rzecz rozwoju polskiej farmacji, wspierana przez aplikacyjny charakter badań naukowych, których wyniki, ujęte w formie dysertacji doktorskiej, dają szanse na włączenie w przyszłości do procesu pozyskiwania nowych leków.

Autorów najlepszych prac doktorskich obronionych w latach 2014-2015 na Wydziałach Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych poznaliśmy podczas obchodów jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji, 12 maja w Warszawie. Tymi, których prace nagrodzono okazali się doktoranci z ośrodków akademickich z Poznania, Krakowa, Sosnowca oraz Warszawy.
Autor najlepszej z nominowanych do konkursu prac uhonorowany został tytułem Lider Nauk Farmaceutycznych. Został nim  dr n. farm. Tomasz Stefański z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, za pracę doktorską pt. Projektowanie, synteza i ocena biologiczna tiopochodnych stilbenu. Oprócz tytułu i dyplomu otrzymał nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych oraz możliwość odbycia stażu w nowoczesnych laboratoriach firmy Gedeon Richter Polska.

II Nagrodę, dyplom oraz 10 tysięcy zł, otrzymał dr n. farm. Tadeusz Karcz reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy doktorskiej: Wykorzystanie modeli komórkowych w analizie potencjalnych ligandów receptorów metabotropowych, na przykładzie receptorów adenozynowych, histaminowych i kannabinoidowych.

III Nagrodę – dyplom i 5 tysięcy zł – przyznano dr n. farm. Jagodzie Wróbel ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł pracy doktorskiej: Effects of selenium compounds on brain metastasis formation (Wpływ związków selenowych na rozwój przerzutów nowotworowych do mózgu).

Doceniając wysoki poziom naukowy Komisja Konkursowa postanowiła ponadto uhonorować Wyróżnieniem Specjalnym dr n. farm. Magdalenę Popławską, reprezentująca Wydział Farmaceutyczny z OML Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorkę pracy pt. Opracowanie komplementarnych metod identyfikacji i oznaczania substancji aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych.

Uczelniom Medycznym, w których powstały nagrodzone prace tradycyjnie przyznano, w uznaniu wybitnych efektów kształcenia, medale Scientia Nobilitat. Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał złoty medal, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – medal srebrny, zaś Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – medal brązowy.

Laureatom nagrody oraz dyplomy wręczali: prezes Gedeon Richter Tomasz Németh oraz prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prof. Janusz Pluta. Obaj podkreślali korzyści płynące ze współpracy nauki z nowoczesnym przemysłem. Ponadto prof. Janusz Pluta wskazał na wysoki i wyrównany poziom prac pod względem ich wartości naukowej. O nagrodach decydował przede wszystkim wspomniany wyżej aspekt aplikacyjności.

Uczestników III edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych oceniła Komisja Konkursowa, w składzie:

    prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przewodniczący Komisji

    prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Komisji

    prof. Jerzy Pałka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Komisji

    prof. Edmund Grześkowiak, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Komisji

    prof. Andrzej Członkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komisji

    dr Paweł Rakowski, kierownik Działu Medycznego Gedeon Richter

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]wtorek, 14 lutego 2017
WOJEWODA POMORSKI ogłasza konkurs na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w Gdańskuczytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]środa, 14 września 2016
Startuje IV edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną przez magistrów farmacji na Wydziałach Farmaceutycznych w latach kalendarzowych 2015 i 2016.
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA! NAJNIŻSZA CENA ZA PUNKT W POLSCE!
Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA