IV EDYCJA KONKURSU LIDER NAUK FARMACEUTYCZNYCH

Komisja wskazała Lidera!

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie obradowało Jury IV edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych - konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie farmacji. Przedmiotem obrad była ocena 15 prac doktorskich pod kątem m.in. innowacyjności naukowej, oryginalności,  aplikacyjności oraz pracochłonności doświadczalnej.

Mam dużą satysfakcję z przebiegu IV edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Ilość prac nominowanych przez Rady Wydziałów Farmaceutycznych świadczy o tym, że konkurs się przyjął i ma już swoją markę – powiedział prof. Janusz Pluta, przewodniczący Komisji Konkursowej, zapytany o swoje wrażenia.

Członkowie Komisji zgodnie podkreślili wysoki poziom nominowanych prac.
Z roku na rok poziom prac doktorskich jest coraz wyższy, co sprowadza się nie tylko do jakości prac, ale również znaczącego dorobku naukowego kandydatów. Mamy zdolnych, ambitnych, chcących zgłębiać wiedzę pracowitych młodych naukowców. O czym świadczą również prace zgłoszone do konkursu – zauważył prof. Jerzy Pałka.

Stojące na wysokim poziomie prace konkursowe odzwierciedlają rosnący poziom rozpraw doktorskich przygotowywanych na uczelniach. Gratulacje należą się osobom zaangażowanym w wytyczanie przedmiotu rozpraw o charakterze aplikacyjnym, w tym promotorom i samym doktorantom. Widać, że coraz częściej powstają prace o dużej wartości i praktycznym, aplikacyjnym charakterze, dodała prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik.

Prace zgłoszone mają, w większości, wysoki charakter aplikacyjny i mogą mieć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, podkreśliła dr Renata Pawlak-Morka. Komisja Konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace. Laureaci, w tym zdobywca honorowego tytułu Lider Nauk Farmaceutycznych, ogłoszeni zostaną 11 maja, podczas obchodów XVI Dnia Polskiej Farmacji w Warszawie. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma również możliwość odbycia stażu w laboratoriach Gedeon Richter, wyłącznego partnera konkursu, fundatora grantów dla trójki finalistów.

Wydziały Farmaceutyczne, właściwe dla laureatów, otrzymają w uznaniu sukcesów dydaktycznych medale Scientia Nobilitat – złoty, srebrny i brązowy.

Konkurs jest organizowany przez Gazetę Farmaceutyczną przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Partnerem wyłącznym jest firma Gedeon Richter.
Więcej informacji: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl oraz www.facebook.com/GazetaFarmaceutyczna

O konkursie

Celem Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych jest popularyzacja doktoratów zawierających elementy aplikacyjności, a więc rokujących, że po pozytywnym przejściu koniecznych badań, można je będzie wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania. Stąd credo Konkursu – Stawiam na naukę.

Podczas kolejnych edycji konkursu Wydziały Farmaceutyczne Uniwersytetów Medycznych nominują do Konkursu maksymalnie dwie prace doktorskie. Zgłoszone aplikacje są oceniane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. Janusza Pluty, prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Uroczyste rozstrzygnięcia Konkursu mają miejsce podczas XVI Dnia Polskiej Farmacji, co roku w maju. Relacje z przebiegu Konkursu zamieszczane są na łamach Gazety Farmaceutycznej.

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]środa, 14 września 2016
Tegoroczny Lider Nauk Farmaceutycznych pokonał aż 14 innych doktorantów. Laureata nagrodzimy podczas Dnia Polskiej Farmacji 11 maja w Warszawie.czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA! NAJNIŻSZA CENA ZA PUNKT W POLSCE!
Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA