W BIEŻĄCYM NUMERZE
Numer 12/2016
[W NUMERZE]piątek, 16 grudnia 2016

Nr 12 (295) GRUDZIEŃ 2016

RECEPTY NA FARMACJĘ
Nie można negować oczywistego faktu, że określone zawody – wiążące się z koniecznością posiadania szczególnych kwalifikacji i powiązane ze szczególną odpowiedzialnością – wymagają specjalnych regulacji. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na wyłączanie zasad wolności gospodarczej i ograniczanie konstytucyjnych praw obywateli.
Przedstawiamy raporty Fundacji Republikańskiej oraz Instytutu Staszica dotyczące planowanych zmian na rynku farmaceutycznym

APTEKARZE PYTAJĄ - PRAWNIK WYJAŚNIA

W związku z przepisami dotyczącymi recept „S” i uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych leków świadczeniobiorców (pacjentów 75+) nurtuje mnie pytanie, dotyczące wydawania zapisanych na recepcie z symbolem „S” leków, jednakże nie figurujących w wykazie (zatem „nie bezpłatnych”). Czy w takim przypadku należy zapisany lek zamienić na odpowiednik z wykazu (na bezpłatny – skoro mamy receptę z symbolem „S”), czy może należy wydać ten zapisany, jednakże odpłatnie – czy jako refundowany czy na 100 proc.? W myśl jakich przepisów należy postępować?

OPTYMALNE LECZENIE NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT

Nowoczesne terapie zmniejszają liczbę hospitalizacji oraz konieczność leczenia operacyjnego. W 2014 roku wydatki ponoszone przez ZUS z budżetu państwa oraz ze środków własnych pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością do pracy chorych na NChZJ wynosiły ponad 56 mln złotych. Aby zmniejszyć te koszty warto inwestować w nowoczesne leczenie takich chorych. To się naprawdę
opłaca.
Rozmowa z prof. GRAŻYNĄ RYDZEWSKĄ, prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA


MAM NADZIEJĘ, ŻE MOJE BADANIA PRZYSŁUŻĄ SIĘ PACJENTOM

Wpływ związków selenowych na rozwój przerzutów nowotworowych do mózgu”. To tytuł pracy doktorskiej, za którą dr n. farm. JAGODA WRÓBEL otrzymała III nagrodę w tegorocznej III edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych, organizowanego przez „Gazetę Farmaceutyczną” i wyłącznego partnera firmę Gedeon Richter. Zapraszamy do lektury wywiadu z laureatką.


TERAPIA PROTONOWA

Od 1 lipca br. w Centrum Cyklotronowym Bronowice, będącym integralną częścią Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, uruchomiono stanowiska tzw. gantry, dzięki którym pacjenci mają możność leczenia za pomocą strumienia protonów także nowotworów zlokalizowanych poza okiem.

 

Wiadomości
[WIADOMOŚCI]środa, 14 września 2016
Startuje IV edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną przez magistrów farmacji na Wydziałach Farmaceutycznych w latach kalendarzowych 2015 i 2016.
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]piątek, 17 lipca 2015

Zapraszamy lekarzy stomatologów do udziału w programach edukacyjnych on-line uprawniających do uzyskania 50 punktów edukacyjnych 
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]wtorek, 18 listopada 2014
100 PUNKTÓW DO ZDOBYCIA! NAJNIŻSZA CENA ZA PUNKT W POLSCE!
Zapraszamy do udziału w unikalnym projekcie edukacyjnym łączącym kompetencje XXI wieku z obowiązkiem doskonalenia zawodowego lekarzy
czytaj więcej...
[WIADOMOŚCI]czwartek, 23 kwietnia 2009
Warto zaprenumerować Gazetę Farmaceutyczną – nie tylko dlatego, że jest niezastąpionym źródłem wiedzy o farmacji i medycynie...czytaj więcej...

 

2009 GAZETA FARMACEUTYCZNA